Shining Soul

(Difference between revisions)
(Shrine)
m
 
Line 102: Line 102:
;Presented by SEGA
;Presented by SEGA
:(C) SEGA Corporation, 2002
:(C) SEGA Corporation, 2002
 +
 +
[[Category:Games by title]]
 +
[[Category:Games released in 2003]]
 +
[[Category:Games released for GBA]]

Current revision as of 16:46, 28 August 2009

Shining Soul
US Box Cover
Developer(s) Nextech, Grasshopper Manufacture, Inc.
Publisher(s) SEGA, ATLUS, Infogrames
Release
Image:25x17_Flag_of_Japan.png Mar 30, 2002
Image:25x17_Flag_of_Europe.png Mar 7, 2003
(NA) Sep 16, 2003
Platforms Game Boy Advance
Shrine creator(s) Jettatura
Shrine maintainer(s) Community


Shining Soul was released September 16th, 2003 in North America on the Game Boy Advance console.

Shrine

Production

Producers
Junichiro Takahashi
Kazuhiko Yamada
Goichi Suda
Character Design
Yoshitaka Tamaki
Main Program
Tetsuya Nakazawa
Program
Toru Kimura
Graphics
Rika Kurokawa
Hiroto Yamamoto
Sound
Shingo Yasumoto
Product Administration
Junichi Shimizu
Promotion
Kazuhiro Asami
Public Relations
Ikuo Ishizaka
Yasushi Nagumo
Tomomi Kiyono
Testers
Akira Nishikawa
Kazuhiko Morii
Hiroyuki Miyano
Kazumi Kigawa
Special Thanks
Masanao Maeda
Katsuji Aoyama
Hiroyuki Miyazaki
Seijirou Sannabe
Yasushi Yamashita
Masato Nanba
Kenichirou Kawaguchi
Souichirou Kanno
Akira Tsutsumi
Toshiyuki Kawaguchi
Yoshiki Oooka
Kazuhiko Yoshida
Tsuyoshi Sawada
Hideki Youkaichiya
Megumi Kataoka
Toshihiro Fujikawa
Satoshi Kawakami
Yoshiko Kawakami
Masafumi Takada
Toru Yoshio
Tetsuya Nakamura
Kunihiko Taniwaki
Akihiko Ishizaka
Kazuhisa Watanabe
Nobuhiko Sagara
Kumihiko Watanabe
Shinta Kameoka
Masanori Hoshino
Supervisor
Fumio Shimoyama
Planner
Masashi Niwano
Director and Art Director
Akira Ueda
Director
Daisuke Tajima
Presented by SEGA
(C) SEGA Corporation, 2002